You are here
Sözünde Durmanın Önemi Genel 

Sözünde Durmanın Önemi

Ağızdan Çıkan Söz
Söz, ağızdan “bir çırpıda” çıkan manalı bir ifadedir. Belirli bir maksadı ortaya koyar. Bu bakımdan, söylenilecek sözün son derece dikkatli bir biçimde seçilmesi gerekir.

 

Bir atasözünde geçen “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” İfadesi, sözün güzel söylendiğinde nice yapılmayacak işleri bile yaptırabildiğini yansıtmaktadır. Elbette ki bunun aksi de olabilir. Yani, iyi düşünülmeden söylenilen bir söz de insanı başkalarının nezdinde küçük düşürebileceği gibi, kendisine düşman da edebilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman’ın sözünde duran kişi olduğunu, sözünde durmayan kişinin ise; görünüşte Müslüman, fakat aslında inançsız bir kimsenin özelliklerini taşıdığını belirtmektedir.

Verilen Sözün Değeri

 Sosyal ilişkilerimizde böyle önemli bir yer taşıyan sözünde durmak özelliği, diğer siyasi, hukuki ve iktisadi çalışmalarda da ondan daha az önem taşımaktadır.

Görebildiğimiz kadarıyla halkı aldatan bir politikacı, bir daha kolay kolay seçilmemekte ve kendisine önemli işler emanet edilmemektedir. Aynı şekilde sözünde durmayan bir insan, toplumdaki hukuki organ tarafından belirli bir cezaya çarptırılmaktadır. Aynı şekilde ekonomik ilişkilerde sözünü yerine getirmeyen kimselerin inandırıcılık özelliği kaybolurken, toplumun ortak değerleri büyük zarar görmektedir.

Tek kelime ile sözünde durmamak, insana yakışmayan ve onu sevimsiz hale getiren psikolojik ve sosyal bir hastalıktır.

Related posts

Leave a Comment